Công trình Văn phòng DOJI Phan Đăng Lưu

 

–    Hạng mục thực hiện: Thi công hệ thống điều hòa không khí hệ VRV IV, Cấp thoát nước, Điện nguồn, chiếu sáng, điện nhẹ.

–    Địa điểm thi công: 214 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

–     Năm: 2016