Công trình Văn phòng cho thuê Etown Central

–    Hạng mục thực hiện: Thi công hệ thống điều hòa không khí trung tâm, hệ thống PCCC.

–    Địa điểm thi công: số 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP HCM

–     Năm: 2016